U bent hier

Het verhaal van Rob

Ik kreeg na mijn studies de kans om in een groot internationaal bedrijf een management training te volgen, deels in België , deels in het buitenland. Het was een internationaal programma. Vanuit alle landen waar wij aanwezig waren, werden talentvolle mensen gerekruteerd. We zaten dus met een cultureel en geografisch divers publiek. Ik vond het niveau van die opleiding vrij laag. Er werd natuurlijk les gegeven naar de grootst gemene deler. Ik had niet het gevoel dat ik veel bijleerde. Qua theoretische opleiding was het dus niet zo ambitieus als ik verwacht had. Na een dik jaar ben ik daar uitgestapt. Ik vond dat  het niet snel genoeg ging. Ik zou er nooit genoeg uithalen omdat ik ook zag dat de personen die het traject doorlopen hadden niet het groeipad kregen voorgeschoteld dat ik eigenlijk verwacht had na dat traject. Dat was een hele teleurstelling.

In deze eerste tewerkstelling komen bij Rob enkele typische kenmerken van (hoog)begaafdheid naar boven. De grote leerhonger die Rob intrinsiek met zich meedraagt motiveert enorm maar wordt in de opleiding niet naar zijn normen gestild. Hij heeft doorheen zijn studiejaren een torenhoog verwachtingspatroon opgebouwd van het werkveld waardoor hij een onrealistisch beeld heeft gevormd van de werkelijkheid. Dit resulteert bij hem tot het niet afmaken van een zeer waardevolle opleiding en op zoek gaan naar waar die hoge lat wel aanwezig is. 

Ik kreeg een schaarse opportuniteit om bij een Amerikaans top-level advocatenkantoor mijn stage verder af te werken. Ik dacht dat het mij wel zou bevallen omdat ik terecht kwam bij banking en finance en vooral financial services, wat een vrij specifieke branche is en waar ik weinig voorkennis in had. Ik heb mijn stage hier wel afgewerkt maar ik ben weggegaan omdat de materie toch wel heel beperkt was en een vorm van intellectueel bandwerk was met weinig diversiteit. Ook vond ik dat er in het verleden bepaalde adviezen gegeven waren waar ik mij niet mee kon vereenzelvigen. Ik heb dat ook gemeld en kreeg te horen dat ze zich niet konden voorstellen dat er in het verleden verkeerd geadviseerd was. Dat veroorzaakte bij mij een kortsluiting en het was voor mij heel duidelijk dat ik niet kon functioneren in deze context. Het verdiende goed, maar het gaf weinig andere voldoening buiten het financiële.

Hier laat Rob opnieuw zijn typische leerhonger zien. Hij kiest voor een branche die hij niet kent en raakt hierdoor enorm gemotiveerd. Hij stilt zijn leerhonger en zijn nieuwsgierigheid door zich voluit in de materie te verdiepen. Opnieuw botst hij. Hij mist uitdaging en verdere ontplooiing in wat hij ‘intellectueel bandwerk’ noemt. Ook op het vlak van communicatie botst het. (Hoog)begaafden communiceren vaak zeer direct. De inhoud heeft voorrang op de verpakking van de boodschap. Dat zorgt vaak voor kortsluiting. Rob geeft hier ook aan dat hij voldoening zoekt in zijn werk. (Hoog)begaafden werken voor het nut van het bedrijf en om zichzelf te kunnen ontplooien, het financiële gedeelte is hier vaak ondergeschikt aan.

Toen mijn stage voltooid was ben ik gaan werken bij een non-profit organisatie. Het was een vacature met een zeer brede functieomschrijving. Het was een omgeving waar ik vrijwel niets van wist en weinig voorkennis van had. Dat leek me wel interessant. Ik heb mij zelf in de materie verdiept tijdens en na het werk. Ik heb de eerste jaren veel voldoening in dit werk gevonden omdat het voor mij een onbekend gegeven was, maar eens ik een bepaald niveau in deze materie bereikt had merkte ik dat ik er niet veel meer kon doen. Ik merkte ook dat ik in het begin een vertrouwenspositie had. Ik werkte nauw samen met de directie maar ik werd regelmatig teleurgesteld in de intrinsieke kwaliteiten van die mensen. Zelfs in die mate dat ik mij vragen begon te stellen over hoe die mensen in die positie verzeild waren geraakt. Ik begon daar allerlei machinaties in te zien en allerlei politieke spelletjes. Ik kreeg het gevoel dat ik niet meer gesteund werd, en dat de CEO sterker begon te vertrouwen op het oordeel van de mensen die ik dan als zwakkere schakels binnen de directie beschouwde. Een ander punt was dat het werk op zich niet zo heel uitdagend was. Juridisch werk voor commerciële haaien is per definitie interessanter dan juridisch werk voor een caritatieve organisatie. Er was veel goede wil, maar niet het professionalisme of de drive om ergens iets van te maken.

Ook bij zijn keuze om te gaan werken voor een non-profit organisatie kiest Bob andermaal voor het uitdagende onbekende. In deze tewerkstelling voelt Rob zich aanvankelijk wel goed. Hij wordt erkend door zijn leidinggevenden en collega’s, hij is gemotiveerd en zijn leerhonger wordt gevoed. Hij heeft het gevoel dat hij nuttig werk levert, wat voor voldoening zorgt. Het loopt fout wanneer hij na een tijdje het gevoel krijgt dat zijn mening minder gewicht heeft dan de mening van mensen waar Rob geen grote indruk van heeft. (Hoog)begaafden dragen een sterk rechtvaardigheidsgevoel met zich mee. Ze hebben moeite met vriendjespolitiek en netwerk-spelletjes die ze vaak met de vinger op de wonde kunnen blootleggen. (Hoog)begaafde personen denken sneller en verder door, wat hen in staat stelt om snel verbanden te leggen en structuren te zien. Rob zag dat hij op een punt kwam waar hij niet verder kon en de uitdaging zoek was.

Ik ben toen overgestapt naar een petrochemisch bedrijf op een moment dat zij in een zeer chaotische herfinanciering zaten. Ik heb mij daar voluit in gesmeten. Ik denk dat ik wel nuttige dingen heb gedaan en zinvol werk heb verricht, maar ik kreeg al snel opnieuw het gevoel dat de persoon voor wie ik werkte eigenlijk de zaken onvoldoende onder controle had en een aantal steken liet vallen. Ik heb geprobeerd om daar over te communiceren maar mijn emmer liep al snel vol met frustraties. Mijn leidinggevende werkte ook inhoudelijk op juridische dossiers, en ik heb een paar keren de ervaring gehad dat zij op die technische expertise niet zo sterk leek. Ze stelde ook zaken die ik had gedaan in vraag. Zo besliste zij om een bepaalde zin die ik in een overeenkomst had gestoken er weer uit te halen. Ik heb die zin wel 1000 gedraaid, zet ik hem erin, wat zijn de voordelen, de nadelen, de risico’s. Mijn slotsom was dat er meer pro’s dan contra’s waren, dus ik zet de zin er in. Mijn leidinggevende had een andere mening dus die zin moest er uit. Puur op basis van autoriteit wordt een insteek die je zelf ontwikkeld hebt en waar je zelf heel sterk van overtuigd bent met de grond gelijk gemaakt. Ik verwacht toch dat de persoon voor wie ik werk een meer uitgebreide expertise en ervaring bezit.

(Hoog)begaafde personen dragen een sterke gevoeligheid in zich. Een vertrouwensband met de leidinggevende is essentieel om te kunnen functioneren. Negatieve commentaren, die op een autoritaire manier worden aangebracht, worden vaak heel persoonlijk opgepakt en werken verlammend. Bij Rob wordt deze vertrouwensband geschonden.

Bij Rob heeft een samenspel van heel wat (hoog)begaafdheidskenmerken er toe geleid dat zijn jobhopping is uitgemond in een burn-out die momenteel al meer dan 6 maanden aanhoudt. Rob heeft pas recentelijk ontdekt dat hij (hoog)begaafd is en nu vallen er heel wat puzzelstukken op zijn plaats.