U bent hier

Goede voorbeelden

Enkele succesverhalen van bedrijven die acties ondernomen hebben om meer potentieel uit hun (hoog)begaafde medewerkers te halen.

Begeleiding van Exentra bij Janssen Pharmaceutica

Leidinggevende Pieter Peeters: Europees hoofd computationele biologie vertelt hoe hij de begeleiding van Exentra ervaren heeft binnen zijn team:

 

HR- manager Loes Bresseleers vertelt hoe zij de begeleiding van Exentra vanuit HR ervaren heeft:

 

Ann vertelt wat coaching met haar deed

 

Groot produktiebedrijf voerde opleidingen in voor arbeiders

Een groot internationaal produktiebedrijf met enkele vestigingen in ons land, heeft in 1 van haar Vlaamse vestigingen een opleidingsprogramma ingevoerd voor arbeiders. Dit opleidingsprogramma heeft een ruim aanbod aan mogelijkheden. Het specifieke binnen dit opleidingstraject is dat ze mogelijkheden bieden om verder te groeien in hun functie zonder dat het opgelegd wordt. Een voorbeeld: 1 van de opleidingsmodules gaat over probleemoplossende technieken.  Deze module bestaat uit een 10-tal lessen en aan het einde van deze module worden de deelnemers verplicht om een voorstel uit te werken dat betrekking heeft op hun eigen afdeling. De deelnemers moeten dit presenteren. De betere voorstellen mogen dan zelf effectief uitgevoerd worden binnen hun eigen afdeling. Dit systeem is niet specifiek opgesteld voor hoogbegaafden, maar het bedrijf merkt wel dat de meerbegaafden door dit systeem komen bovendrijven. Enkele van hen komen door dit systeem ook terecht in een mogelijkheid om van arbeider door te groeien naar bediende. Het bedrijf is ervan overtuigd dat op deze wijze reeds enkele hoogbegaafden de mogelijkheid hebben gekregen een hogere functie binnen het bedrijf te bekleden. Bovendien merken ze op dat door het bieden van mogelijkheden binnen hun eigen werkcontext en hun eigen afdeling dat vaak optredend vervelend gedrag simpelweg verdwijnt. Zij zetten het zien van pijnpunten om in oplossingsgerichte actie en leggen hiervoor ook de verantwoordelijkheid bij de betreffende werknemer die zich hierdoor vaak uitgedaagd voelt en er volop voor gaat.

 

Wat kan het opbrengen? Hier een antwoord:

 

Begeleiding – coaching van een leidinggevende in een aannemersbedrijf

Een leidinggevende binnen een aannemersbedrijf neemt regelmatig contact op met Exentra vzw voor individuele acties op te zetten rond enkele van zijn werknemers. Hier een korte bespreking van 1 casus door de leidinggevende zelf:

Een machinist zonder diploma begint bij mij te werken en is zeer kritisch op het soort machine dat hij mag besturen. Hij onderhoudt iedere machine dat hij onder zijn hoede krijgt zo goed dat je je boterhammen op de grond kunt opeten. Een verslag is steeds zeer gedetailleerd en hij geeft verbeteringen aan. Hij bestuurt elke machine zeer precies en kent iedere functie. Een plan kan hij niet lezen zegt hij, maar hij weet wel zo goed als alles wat erop staat, dat is toch vreemd.

Als er iemand anders zijn machine bestuurt dan is het oorlog. Die maakt de machine vuil, die rijdt er te wild mee enz. 

In eerste fase ben ik als leidinggevende daar tegenin gegaan met een negatief gevolg, Mijn machinist werd ziek, hij was gewoon doodongelukkig. Toch zag ik dat hij veel kon en bij zijn terugkeer heb ik hem wat gespaard. Ik heb hem een kleine werf gegeven en door toeval kon ik daar niet veel aanwezig zijn. Toch was alles perfect in orde. Vervolgens gaf ik hem een grotere werf met meerdere mensen, maar dat werkte weer niet, hij begon weer te klagen, discussies enz. 

Na een heel traject van inzichten krijgen in hoe hij in elkaar zit, is hij nog steeds bij mij in dienst. Hij is gepromoveerd tot 1 van mijn beste werfleiders. Hij vertelt mij geregeld dat hij heel graag bij mij werkt en dat ik de enige baas ben die ooit in hem geloofd heeft. Hij neemt nu weliswaar kleine werven voor zijn rekening die zeer complex zijn. De complexiteit die hij op dit moment aankan, dat kunnen zelfs niet al mijn ingenieurs. Ik moet wel steeds een paar randvoorwaarden in acht nemen, maar dat neem ik er graag bij.

Hij heeft ook een zoontje die hoogbegaafd is en ik vermoedde dat hij ook intelligent was, wat duidelijk gebleken is. Ik heb op het punt gestaan om hem te ontslaan en ik ben nu heel blij dat ik dit niet gedaan heb. Ik heb nu gewoon een heel sterke werkkracht erbij. Ik ben heel blij dat ik de hulp van Exentra heb ingeroepen, zonder hen was ik er niet in geslaagd en de verworven inzichten pas ik nu ook toe op andere medewerkers, een verrijking voor mezelf en mijn bedrijf.

 

Klankborden van een high potential in een ingenieursbureau

Een senior manager heeft binnen de organisatie zelf 1 high potential gekozen waar hij op regelmatige basis mee afspreekt en waarvoor hij een mentorschap uitoefent. Samen hebben ze 1 groot project gekozen waar ze aan gewerkt hebben en binnen dat project hebben ze een element gekozen waar er heel wat verbetering mogelijk is en waar grondige analyses voor nodig zijn om die verbeteringen uit te breiden tot meerdere projecten en diensten binnen de organisatie. Tijdens de meetings worden de analyses besproken die de high potential gemaakt heeft en kan hij klankborden met de senior manager over hoe zij dat binnen de organisatie verwezenlijkt zien. 

 

De Senior manager aan het woord:

“Die jongen doet een aantal analyses, komt tot zeer goede conclusies en die vindt dat goed om daar dan ook eens over te praten om te kijken “Hoe bezie ik dat?” en “Kan dat echt iets op grote schaal bijbrengen?”, “Is dat niet teveel detailwerk dat ik aan het doen ben, maar iets dat we heel breed kunnen toepassen?”. Die analyses zijn van zeer groot belang, je moet daar 1 keer helemaal door en dan kan je daar op terugvallen. Je weet dan van ik heb het allemaal doordacht en je weet dat het goed zit.  Als er dan iets fout loopt dan weet je dat de basis goed zit en de oorzaak in het in het proces moet liggen. Vervolgens moet je de analyse los laten. Na de analyse heb ik hem echt the field ingestuurd, hij is nu bezig met zijn analyse uit te voeren, hij is nu bezig met het echt concretiseren van zijn analyse en hij doet dat heel goed. Dit is voor mij een ideale manier om deze jongens uitgedaagd te houden en binnen onze organisatie sterk te motiveren. Bij deze jongen heeft het goed gewerkt.