U bent hier

Onderpresteren

Spontaan wordt van (hoog)begaafden verwacht dat ze uitblinken en dingen doen die anderen niet of veel minder goed kunnen. De uitblinkers zijn dan ook snel die (hoog)begaafden die gezien worden. Vaker behoren ze tot de high potentials binnen het bedrijf.

Toch zijn heel wat (hoog)begaafde personen minder opvallend. Ze beantwoorden niet aan het gangbare maatschappijbeeld. Ze presteren niet naar wat anderen van (hoog)begaafdheid verwachten. Onderpresteren is echter een belangrijk aspect en wanneer anderen bewust zijn van deze valkuil, kunnen er spontaan meer kansen groeien voor de (hoog)begaafde.

“Ik ben zonder diploma op de arbeidsmarkt terecht gekomen. Onderwijs was niet aangepast aan mijn leerbehoeften. Ik startte als winkelbediende en had al snel een meer efficiënt systeem voor voorraadbeheer bedacht. Heel wat tijds- en kostenbesparing zou dat met zich meebrengen. Toen ik dit aan mijn hoger geschoolde overste voorlegde, veranderde zijn houding. Zijn baas had hem reeds langer een meer efficiënt systeem gevraagd en kennelijk was hij er niet in geslaagd. Plots werd ik een bedreiging, dit was niet wat van mij werd verwacht. Hoe kan of mag ik tonen wat ik waard ben zonder een ‘geloofsbrief’?”    

Ann geeft aan hoe onderpresteren bij haar merkbaar is in volgend filmpje: