U bent hier

Moeite met regels

(Hoog)begaafde personen hebben een sterke wil om zelfstandig te zijn en hebben hierdoor moeite met een zuiver autoritair management waarbij hen zonder meer iets wordt opgelegd. Ze willen de leiding hebben over hun eigen manier van handelen en de spelregels zelf bepalen. Het liefst hebben ze een doel waar ze naartoe moeten, maar hoe ze daar geraken mogen ze zelf beslissen.

“Ik heb het liefst dat er een heel duidelijk doel wordt gesteld: dat moet je bereiken en dat is de tijd die je er voor krijgt. Hoe je er geraakt mag je zelf bepalen.”

(Hoog)begaafde personen zullen regels en procedures waarvan ze het nut niet inzien eindeloos in vraag stellen of proberen te omzeilen. Steek geen tijd om hen het nut te doen ervaren want er is geen opening.

“Als ik regels – zeker als ze nutteloos zijn - opgelegd krijg voel ik al onmiddellijk een natuurlijke weerstand omdat er geen verandering meer mogelijk is. Ik ben van nature iemand die dingen doet uit vrije wil en niet omdat het moet. Ik werk vanuit een andere waarde dan vanuit administratieve controle.”

Anderzijds zijn er ook (hoog)begaafden die zich aan regels die ze nuttig vinden zeer strak houden en moeite hebben als anderen het nut van de regels niet inzien, dit vloeit vaak voort uit hun rechtvaardigheidsgevoel.

"Een feedback die ik regelmatig krijg is dat ik mij soms té strak aan regels hou. Ik denk dat dat voor een stuk gekoppeld is aan mijn rechtvaardigheidsgevoel. Een heel concreet voorbeeld is mijn Blackberry. Je ziet, die is zeker 3-4 jaar oud. Ondertussen zijn wij overgeschakeld op iPhone. De regel was dat je de Blackberry minstens 3 jaar moest houden, tenzij hij stuk was, dan kon je vroeger op iPhone overschakelen. Ik volg die regel dan echt letterlijk, omdat ik daar vanuit de uitgaven ook het nut van inzie. In dezelfde tijdsspanne zijn er echter collega’s die door 2 Blackberry’s en een iPhone gegaan zijn. Mijn baas zegt dan tegen mij: “Je kan het altijd in bad laten vallen”. Hij zegt er wel bij “Tegen u kan ik dat zeggen, want ik weet dat jij dat niet doet”. Ik denk dat ik vaak te strak met regels om ga, omdat ik weet welke toegevoegde waarde ze hebben. Er is een reden achter, ik begrijp die, en ik ga daar in mee. Ik heb pas problemen met regels als ze compleet onzinnig zijn, als ik ze totaal niet kan plaatsen of als ik ze totaal niet kan begrijpen. Ik heb het ook moeilijk als ik andere mensen die regels zie overtreden. Daar draait mijn maag van om."

Leon vertelt hier wat een hiërarchische wereld en regels met hem doen.