U bent hier

Sterk inhoudelijke kennis

(Hoog)begaafde personen zijn van nature leergierig ingesteld voor thema’s die hen interesseren en motiveren. Hierbij kunnen ze zich vastbijten in het vergaren van kennis. De kenmerkende leerhonger spreidt zich uit over een heel breed spectrum. Dit spectrum gaat van willen uitpluizen tot in het kleinste detail (vaak tot frustratie van de omgeving), over alles willen weten rond een bepaald thema tot loslaten als het nieuwe er af is zonder tot afronding te komen. In het eindpunt van dit spectrum komt het vaker voor dat routinetaken als nutteloos worden ervaren en dus niet of nonchalant uitgevoerd worden.

“Zalig is het om die leerkracht te hebben die zich helemaal in zijn vak verdiept en die een zo uitgebreide kennis ter zake heeft dat die echt ‘alles’ weet. Je kan er nu eens gelijk wat aan vragen je zal altijd een genuanceerd en duidelijk antwoord krijgen.”

“In het ziekenhuis werd aan ons verplegersteam de werking van een nieuw toestel uitgelegd. De techniekers legden in het kort de bediening uit, maar niet hoe alle knoppen werkten of waarvoor het toestel diende. Toen ik daar naar vroeg, reageerde een collega heel furieus, dat die extra uitleg er niet toe deed, dat het voldoende was dat ik het toestel kon aan- en uitzetten. Bovendien werd mij verweten dat ik altijd meer uitleg wou dan een ander en dat ik daar eens hoognodig mee moest stoppen. Ik moest eindelijk eens gewoon doen.” 

De leerhonger van (hoog)begaafde personen kan daarentegen ook een verlammende rol spelen. Als alles interessant is en geweldig om te weten, kan keuzes maken heel moeilijk worden. Bij studie- of beroepskeuze zijn alle studies of taken wel op de één of andere manier interessant en waardevol waardoor het risico onbeslist te blijven groot is.

“Ik denk dat één van de redenen waarom ik die eerste jaren wel voldoening in mijn werk vond het feit was dat heel dat veld van humanitair recht voor mij een onbekend gegeven was, wat ik heel interessant vond en waar ik mezelf in verdiept heb tijdens en na het werk. Ik heb veel dingen bijgeleerd en heb mezelf vrij snel tot een zeker niveau gebracht. Maar eens ik dat niveau bereikt had, had ik het gevoel dat mijn taak erop zat.”

Tegelijk kan de leergierigheid van (hoog)begaafde personen ook als bedreigend ervaren worden door anderen. Vanuit de kennis die ze opbouwen kunnen ze kritisch, betweterig en arrogant overkomen. De ander kan hierbij het gevoel krijgen overtroefd te worden.

“Mijn collega’s zien mij kennelijk dikwijls als een bedreiging. Dit begrijp ik niet want de kennis die ik heb wil ik graag delen om er samen beter van te worden. Als ik een idee heb, vertel ik het. Ofwel kopiëren ze het ofwel begrijpen ze het niet en krijg je van die defensieve reacties.”

Karen beschrijft hier wat voor haar een sterk inhoudelijke kennis betekent