U bent hier

Het verhaal van Stefaan

Het verhaal van Stefaan: een succesverhaal, alleen voor hem voelt dat niet altijd zo aan.

(Hoog)begaafdheid biedt vaak ook het forum tot exploratie en het ontwikkelen van een succesvolle carrière. Stefaan is economist, studeerde graag en goed en behaalde alle diploma’s die maar te bedenken waren in zijn studietijd. Zo behaalde hij binnen een studietermijn van vijf academiejaren het diploma TEW, MBA (en dit nog terwijl hij daarbij halftijds werkte) alsook het diploma zee- en binnenscheepvaartrecht, maritieme wetenschappen en de toenmalige aggregatie voor leraar secundair onderwijs. Met zijn thesis won hij de Prijs van de Minister van Buitenlandse Handel waardoor hij als prille twintiger gevraagd werd om een studie op te zetten aan de Belgische Ambassade te Moskou met als thema ‘Perestroika in de banksector’.

Geen uitdaging was hem te veel en na Latijn-Wiskunde te hebben gedaan ’onder lichte dwang’ omdat zijn vader een gerespecteerd wiskundeleraar was, vond hij dat de tijd rijp was om voor zijn ding te gaan en zoals je kan zien was dat duidelijk economisch georiënteerd. Deze succesvolle studietijd was eveneens het startpunt voor een succesvolle carrière. Eerder als bij toeval kwam hij in de bankwereld terecht doordat hij aanvaard werd als universitaire stagiair bij de toenmalige Generale Bank. Tot tevredenheid van alle mentoren die hij gedurende deze tweejarige opleiding binnen alle geledingen van de bank had gekregen, startte hij in de Zetel Ondernemingen met een behoorlijke klantenportefeuille Grote Ondernemingen. Hij kende deze bedrijven van binnen en buiten en genoot zichtbaar van heel wat high level contacten. Gedurende zijn reeds meer dan twintig jaar bancaire loopbaan is hij ondertussen een zeer gerespecteerd bankier die sinds vele jaren teams aanstuurt en creatieve oplossingen aanbiedt waar veel collega’s bankier niet eens aan gedacht hebben. Hij ontpopt zich als een echte Financial Engineer en werkt gedreven en onophoudelijk voor zijn klanten. Geen inspanning is teveel en de souplesse waarmee hij op diplomatische wijze communiceert, is amusant.

Toch speelt in dit succesvol traject de vraag het wel goed genoeg te doen. De onzekerheid blijft ook hier meespelen en wanneer Stefaan een drietal jaren geleden de vraag kreeg van een headhunter om een afdeling aan te sturen in de branche van adviesverlening, sloeg de twijfel toe. Kan ik dit wel? Ben ik wel het juiste profiel? Ik heb hier geen ervaring mee nog kennis over. Deze vragen werden uitgebreid aan de headhunter voorgelegd en Stefaan gaf hem beleefd aan dat hij niet bij de juiste persoon was terechtgekomen en dat hij niet bij het profiel paste. Uiteindelijk vraagt de headhunter expliciet: ‘Wie is hier de headhunter, jij of ik?’. Dit was duidelijk een eyeopener en zorgde voor een afspraak tot een eerste gesprek. Drie jaar later blijkt Stefaan een fantastische keuze te zijn geweest, is de top van de bank tevreden over zijn prestaties en is zijn afdeling hét schoolvoorbeeld op internationaal niveau.