U bent hier

Laat autoritair leiderschap varen

Autoritaire leiderschapsstijlen die gebaseerd zijn op 'domineren, dicteren en controleren' vinden bij de meeste mensen moeilijk aansluiting, maar omwille van hun natuur lopen (hoog)begaafde werknemers  hier vaker in vast. 

Bart, een technisch begeleider in een produktiebedrijf geeft een voorbeeld van wat een autoritaire leiderschapsstijl bij hem heeft teweeggebracht.

Bij een ernstig kwaliteitsprobleem werd door de officiële controledienst in de firma opgelegd de machines stil te leggen. Mijn chef kwam net voor het einde van de ploeg kijken naar de stand van zake en vroeg om rapportage. Ik kreeg echter niet de kans om uit te leggen wat er gaande was. Hij was boos en wou de machines onmiddellijk weer opgestart zien. Ik heb hem vervolgens op zijn woord genomen en alles heropgestart. Het afdelingshoofd kwam de morgen erna op de afdeling en vroeg me waarom er heropgestart was. Ik legde hem uit dat de chef kost wat kost de machines wou laten draaien. De chef werd op het matje geroepen en kreeg een blaam. Ik werd vervolgens uitgemaakt voor alles wat lelijk was die dag. 

Als technisch begeleider moest ik er voor zorgen dat alles zo goed mogelijk draaide. Eenmaal ik wist dat ik enkel en alleen beoordeeld werd op productiecijfers, ben ik gaan uitdokteren wat ik kon veranderen aan de onderdelen van het productieproces om tienden van een seconde te gaan besparen en zo cyclustijden te minimaliseren. Ik bracht het rendement van de machines van 80% naar in totaal meer dan 120% in drie à vier maanden. Ik kan u verzekeren dat de relatie met mijn chef vanaf dan pas echt wel zwartgallig was. Ik kon nu immers mijn eigen, veel betere productiecijfers uithangen bij zijn bureau. 

Leidinggevenden kunnen een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van (hoog)begaafde werknemers, wanneer ze dit doen vanuit een inspirerende, coachende of participerende stijl. (Hoog)begaafde werknemers hebben vooral nood aan mensen die hen ondersteunen, bijvoorbeeld bij hun opleiding en ontwikkeling, in het kiezen van de juiste projec­ten, in het helpen definiëren en afbakenen van realis­tische doelstellingen of in het helpen structu­reren en verwoorden van hun ideeën en denkstappen.